นักศึกษา รุ่นปี 58

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

 

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

1

 

นางสาวพรรณภัทร  สารการ

แพรว

ปี 2

2

 

นายธีรศักดิ์  ปรีชารัมย์

บอล

ปี 2

3

 

นายวิรัช  เล็กประโคน

รัก

ปี 2

4

 

นางสาวพิจิตรา  บุญทา

หมิว

ปี 2

5

 

นางสาวกันณิภา  พุกพิลา

อ้อม

ปี 2

 

 

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

6

 

นางสาวศุภลักษณ์  วรกฏ

ป๊อป

ปี 2

7

 

นางสาวปิยะณัฐ  แก้วเจริญรัตน์

ณัฐ

ปี 2

8

 

นายจักรพันธ์  ศิริเบญจศีล

แบงค์

ปี 2

9

 

นางสาวเกตุแก้ว  เขียวอยู่

เกตุ

ปี 2

10

 

นางสาวสุดารัตน์  แสนสิงห์

มิ้น

ปี 2

 

 

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

11

 

นายสุทธิพงษ์  บรรจงอักษร

เจ

ปี 2

12

 

นายพลากร  รัชตประภากุล

ฟลุ๊ค

ปี 1

13

 

นายพิฆเนศ  นาคแทน

เฟิร์ด

ปี 1

14

 

นางสาวชนนิกานต์  หอมจันทร์

ฝน

ปี 2

15

 

นางสาวธัญญารัตน์  เพ็งศรี

หมิว

ปี 2

 

 

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

16

 

นายสิทธิศักดิ์  พลทองมาก

ติ๊ก

ปี 2

17

 

นายพิทยา  แก้วสมนึก

เพียว

ปี 2

18

 

นายวิวัฒน์  คะเรรัมย์

จิ๋ว

ปี 1

19

 

นายธัญธร   เพชรทอง

บอย

ปี 1

20

 

นายธัญเทพ  กุมรา

ฟลุ๊ค

ปี 2

 

 

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

21

 

นายนยสินธุ์  เจริญรัมย์

อ้น

ปี 2

22

 

นายเดชา   ทามล

เต๋า

ปี 1

23

 

นายพลกฤษณ์  นวลเจริญ

กริด

ปี 2