ทัศนศึกษา ASA TOUR 2554

ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ งานสถาปนิก 54