แข่งขันประกวดงานว่าวประจำปี 2554

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ประดิษฐ์ว่าวส่งเข้าแข่งขันประกวดงานว่าวประจำปีที่ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ธันวาคม 2554