ฟุตซอลเทคโนอุตสาหกรรม 54

กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลระหว่างสาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2554

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ส่งเข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีม  ผล...ตกรอบขอรับ ^_^