ทัศนศึกษา_ASA_Esarn_57

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสถาปนิกอีสาน 57

ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3-5 ตุลาคม 2557

 

นอกจากเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสาขาวิชาแล้ว  ยังมีการทัศนศึกษาอีกหลายแห่ง

เช่น จิมทอมสัน ฟาร์ม , วัดศาลาลอย , พิพิทธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เป็นต้น