กิจกรรมไหว้ครูสาขาสถาปัตย์ 2554

กิจกรรมไหว้ครูสาขาสถาปัตย์ 23 มิถุนายน 2554