นักศึกษา รุ่นปี 52

ศิษย์เก่ารุ่น 2552

 

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

1

520112275001

นายเกรียงไกร  ธรรมษา

จิ๋ว

จบการศึกษา

2

520112275004

นายจิรายุ  ชูช่วย

เอ็ม

จบการศึกษา

3

520112275007

นายบัณฑิต  แวงดงบัง

ฑิต

จบการศึกษา

4

520112275006

นายธีรวุฒิ  ชัยเสนา

ก้าง

จบการศึกษา

5

520112275008

นายมงคล  สุขใส

ดิน

ยังไม่จบการศึกษา

6

520112275013

นายอานนท์  เกือกรัมย์

ทราย

ยังไม่จบการศึกษา

7

520112275010

นายวัชระ  คำจันทร์

ปิงปอง

จบการศึกษา

8

520112275005

นายธีรรักษ์  คะเรียงรัมย์

รัก

จบการศึกษา