เข้าร่วมแข่งขันว่าวอีสานประจำปี_2556

นักศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ส่งว่าวอีสานเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์

นอนดูดาว-ชมว่าวกลางคืน 18-22 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์