ทัศนศึกษา_ASA_Esarn_56

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะการทำเก้าอี้เปเปอร์มาเช่

ที่งานสถาปนิกอีสาน 56 ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2556 ณ เซ็นทรัลขอนแก่น

ระหว่างเดินทางได้แวะชมศาสนสถานที่มหาสารคาม และที่ต่างๆ ตลอดการเดินทาง