เปิดรับสมัครนักศึกษารอบพิเศษ-2560

ด่วน....เปิดรับสมัครนักศึกษารอบพิเศษตั้งแต่วันที่ 11-26 พฤษภาคม 2560

ในโครงการรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น

รับสมัครที่ ฝ่ายงานรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 15 ในวันและเวลาราชการ