วัดหนองบัวเจ้าป่า

วัดหนองบัวเจ้าป่า  www.wnbcp.archbru.com  

ที่ตั้ง : วัดหนองบัวเจ้าป่า หมู่ที่ 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์    

อายุของอาคาร 61 ปี สร้างในปี พ.ศ. 2488

 

อ่านเพิ่มเติม: วัดหนองบัวเจ้าป่า

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์

 

 

 

วัดขุนก้อง

วัดขุนก้อง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์