รับสมัครงาน 27_05_2555

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ผู้ช่วยสถาปนิก

บริษัทรับเหมา ออกแบบ ที่ลำปลายมาศ

เจ้าของเป็นศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

สนใจติดต่อ  081-321-9789 วิทยา

อ.ดนัย แจ้งข่าวมาครับ